Info

Korte voorstelling

Ontstaan

SartoTV ontstond eind 1980 uit de gedachte de beschikbare videoapparatuur (twee videorecorders en één camera) aan te wenden voor de ontspanning van de patiënten via het interne tv-net van het pas geopende Sint-Andriesziekenhuis. Voluit betekent Sarto : Sint-Andries Radio en Tv Omroep. Daar van bij het begin een aparte werking was voor de radio en de tv, werden de namen respectievelijk als Sarto-radio en SartoTV aangepast. De verdere uiteenzetting handelt dan ook alleen over SartoTV.

Doel

SartoTV heeft zich tot doel gesteld het verblijf van de 266 patiënten in het Sint-Andriesziekenhuis en de 60 bewoners van het RVT Sint-Andries te Tielt zo aangenaam mogelijk te laten verlopen door het verzorgen van tv-uitzendingen.

Medewerkers

SartoTV beschikt over een 25-tal medewerkers die zich volledig belangeloos inzetten en waarvan een belangrijk aantal niet tot het personeelskader van het ziekenhuis of RVT behoort. Hoewel iedereen bijspringt waar nodig, heeft elkeen toch een specifieke taak. Deze taken variëren van cameraman over presentator tot regisseur. Op technisch vlak zijn er zowel klank- , licht- als beeldtechnici.

Uitrusting

Op heden beschikt SartoTV over vijf camera’s, een regietafel met videomenger en monitors om de opnamen te realiseren. Verder is er een montagetafel met volledige beeld en klankinstallatie, alsook een pc met opname- en montagemogelijkheden om videomontages te maken. Om eigen programma’s te verzorgen beschikt SartoTV daarenboven nog over een licht- en klankinstallatie. Tevens wordt er, indien nodig, nog een beroep gedaan op prive-materiaal van de medewerkers. Het ziekenhuis stelt verder een klein lokaal voor de uitzendingen ter beschikking en voor de eigen programma’s is er de zaal boven het RVT waarvan gebruik mag gemaakt worden.

Actieterrein

Dagelijks verzorgt SartoTV een uitzending op het intern tv-circuit. Dat intern tv-circuit bestaat momenteel uit 60 tv-toestellen in het RVT en over 190 tv-toestellen in het ziekenhuis. De plannen voor het plaatsen van tv-toestellen in de wachtkamers van de geneesheren liggen klaar. Meestal wordt een film, show of documentaire uitgezonden. Evenwel worden op regelmatige tijdstippen concerten, revue’s, toneelopvoeringen en feestelijkheden in de regio Tielt opgenomen en uitgezonden. Enkele keren per jaar zorgt SartoTV voor eigen producties. Tot slot wordt elke zon- en feestdag de Eucharistieviering rechtstreeks uitgezonden.

Eigen opnamen en realisaties

In de loop van de voorbije jaren werden heel wat manifestaties opgenomen en eigen programma’s gemaakt. De eigen realisaties gaan meestal rechtstreeks op de buis. Onder eigen realisaties vallen onder meer :

  • Personeelskwis
  • De opname van nieuwjaarsbrieven voorgelezen door kinderen
  • Een specifiek programma rond de nationale ziekendag

Meer over de verschillende projecten van SartoTV vind je hier terug.

Ook de opnames die we jaarlijks doen in samenwerking met verschillende toneelverenigingen uit de streek zoals ‘Klavertje vier’ uit Markegem, ‘De totetrekkers’ , ‘Toneelvereniging Bouckhout’ en ‘De skoelpleejers’ uit Wingene zitten in ons intussen rijk gevuld archief. Verder zijn we ook actief in het opnemen van massagebeurtenissen zoals ‘de Tieltse feesten’ evenals ‘De Breughelfeesten’ in Wingene. Zolang aan de voorwaarde wordt voldaan dat de opname moet kunnen worden vertoond in het ziekenhuis en RVT en dat de opname binnen onze technische mogelijkheden ligt zijn wij steeds bereid te praten met organisatoren van evenementen.

Rolkrant

Om de service aan de patiënten en de bewoners te vergroten en om hen meer informatie te bieden werd er een rolkrantsysteem opgestart. De talrijke informatie over het ziekenhuis en het verblijf wordt langs verschillende kanalen aan de patiënten en bewoners doorgespeeld. Vaak komt dit voor hen verwarrend over. Vandaar onze zorg om dit alles te bundelen en langs één kanaal, het tv-scherm, te verspreiden. In de huidige (begin)fase wordt er alleen informatie verstrekt over de programma’s van SartoTV.

Telekrant

Het is evenwel de bedoeling om naast de SartoTV-informatie ook ziekenhuis- en algemene informatie in de rolkrant te verwerken. Streeknieuws, toeristische tips, een beknopte culturele kalender, nuttige wenken voor veiligheid, telefoonnummers van belangrijke gemeentediensten, tijdstippen van erediensten, enz. Om dit te verwezenlijken, werd de telekrant gestart. Niet alleen de patiënten en bewoners, maar ook de bezoekers kunnen er hun voordeel mee doen.

laatste update: 31 dec 2011